1179 kHz


2023-09-02


Hörby Radioförening kommer, i samband med VeteranLjuddagen 2023, att sända på mellanvåg 1179 kHz. Sändaren kommer att vara igång mellan den 27/8 och den 9/9 2023.


Anropssignalen kommer att vara: SBH Hörby Radioförening.


Denna anropssignal är densamma som tidigare används av rundradiostationen i Hörby
(ITU-R RR APP 42)  Rapporter mailas till:
lyssnarrapport@veteranljuddagen.se


2019-05-28


Hörby Radioförening kommer, i samband med VeteranLjuddagen, att sända på mellanvåg 1179 kHz. Sändaren kommer att vara igång mellan den 31/8 och den
13/9 2019


Anropssignalen kommer att vara: SBH Hörby Radioförening


Denna anropssignal är densamma som tidigare används av Rundradiostationen i Hörby
(ITU-R RR APP 42)

2017-08-22


Hörby mellanvåg 1179 kHz kom igång idag. Sändaren är placerad i Ö Sallerup och vi sänder med

2,5 W ERP på en vertikalantenn. Sändaren kommer till att börja med att vara aktiv under ca 14 dagar. Under VeteranLjuddagen den 2 september kommer ett musikprogram att sändas, övrig tid sänds endast en slinga med testljud. Under dagtid har sändaren en begränsad räckvidd men på kvällar och tidiga morgnar kan sändningen förhoppningsvis nå långt.

Vi är mycket intresserade av lyssnarrapporter vilka besvaras med QSL-kort om så önskas. Skicka din lyssnarrapport till: lyssnarrapport@veteranljuddagen.se


Sändaren och antennen på plats i Karlsfält.

2016-08-22

Hörby Mellanvåg 1179 kHz


Vi har nu startat upp ”Hörby Mellanvåg 1179 kHz”. För tillfället sänder vi för mättekniska ändamål och trimning av anläggningen kommer ske de närmaste dagarna.  På VeteranLjuddagen den 3 september kommer vi att sända ”Rundradio” med musik. Lyssnarrapporter är mycket välkomna och besvaras med QSL-kort om så önskas.


Sändaren är placerad på samma plats som vi använde under hösten 2015, se nedan.

Lyssnarrapporter kan skickas till: 1179@veteranljuddagen.se. Bifoga gärna MP3-fil!


2015-10-19

Hörby Mellanvåg 1179 kHz är nu åter igång! 


Under våra provsändningar i samband med VeteranLjuddagen i september 2015 var sändare placerad i anslutning till Hörby Radioförenings utställning i Östra Sallerup.

 

Denna gång sänder vi från Karlsfält som är just den plats där Hörbys första mellanvågssändare var belägen mellan 1928 och 1937. Karlsfält ligger ca 5 km söder om Hörby.

 

Det var den 1 januari 1929 som Hörby Radiostations mellanvågssändare i Karlsfält startades officiellt efter en del provsändningar under senare delen av 1928. Avsikten var att förbättra möjligheterna att höra Radiotjänsts program i Skåne. Tidigare hade det endast funnits en svag sändare i Malmö samtidigt som långvågssändaren i Motala hade dålig täckning i Skåne.

Några bilder från den gamla sändarstationen i Karlsfält hittar du här.


För tillfället sänder nya Karlsfältsändaren på mellanvåg 1179 kHz en slinga med information om Hörby Radiostations historia.


Vi planerar för tillfället att ha sändaren igång dygnet runt under resten av 2015.


Sändningarna är för mättekniska ändamål.  PTS har beviljat tillstånd för sändningarna.

Mer information om mätningarna hittar du i ESR:s tidning Resonas http://resonans.esr.se/

 

Eftersom sändaren är flyttad några km rakt västerut sedan i september är vi mycket intresserade av nya lyssnarrapporter

2015-09-05

Hörby Mellanvåg 1179 kHz


Hörby Mellanvåg 1179 kHz kommer att vara aktiv under VeteranLjuddagen.Har du möjlighet att lyssna hemifrån eller i bilen på väg till Östra Sallerup skulle vi uppskatta om du lämnar en lyssnarrapport.  Rapporten kan lämnas antingen personligen till någon av oss funktionärer på plats, på e-mail till: 1179@veteranljuddagen.se

eller via formuläret här på sidan.


Det finns möjlighet att få QSL-kort