Hem

VeteranLjuddagen

Hörby Radioförening

VeteranLjuddagen 2019


VeteranLjuddagen 2019 arrangeras lördagen den 7:e september kl 10.00–15.00 i föreningens utställningslokal och i parken bakom Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. Vägbeskrivning på Hörby Radioförenings hemsida.VeteranLjuddagen är ett samarbete mellan Hörby Radioförening HRF, Sveriges Radiohistoriska Förening SRF och Exprimenterande Svenska Radioamatörer ESR

Program:
10.00 Visning av Hörby Radioförenings utställning. Nytt för i år är bland annat den stora mellanvågssändaren från 1928, samma typ av sändare som Telegrafverket  installerade i Hörbys första radiostation.

10.00–12.00 Anbudsauktionen på eget och inlämnat gods pågår.


10.30 ”Teknisk guidning” i utställningen av personal från Radiostationen.

11.00 ”Ladies Program” Guidad visning av 1600-talsparken. Se www.karlxistenar.se
        

11.00 Gemytlig samvaro med möjlighet att köpa fika i Kulturhuset. Korvgrillning i parken. Visning av utställda ”klenoder” i utställningshallen.


12.30 Auktion på dubbletter från föreningens samlingar samt på objekt inlämnade av besökarna.

13.00 Föredrag
Hakon Brunius,en svensk
teknikhistorisk pionjär.


Tomas Söderblom, Lund

13.45 Föredrag
Tidiga rundradiosändare i Sverige

Bengt Almqvist, Hörby

Bytesstund hela dagen. Ni som har ljudprylar, t.ex. radio, grammofon, bandspelare, telefoni, telegrafi, amatörradio och närbesläktat som ni vill bli av med är välkomna att byta och sälja. Vi ordnar detta direkt från bilens baklucka. Det är möjligt att boka en ”regnsäker” plats i ett av tälten.


Ingen anmälan behövs. Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter!


Mer information om bland annat tältbokning, klenodutställning, inlämning av auktionsgods och försäljning av radiorör! Se VeteranLjuddagen 2019


Hörby Mellanvåg på 1179 kHz kommer att sända mellan den 31/8 och 13/9 2019
Välkomna till en trevlig dag med många nostalgiska ljudupplevelser! 


          


 

Kontaktperson:
ESR Bengt Falkenberg

Kontaktperson:
SRF Johan van der Levin